Hieronder volgt een korte samenvatting van de ALV.

  • Notulen, jaarverslag secretaris en financieel verslag penningmeester worden ongewijzigd goedgekeurd.
  • Contributie gaat voor het komende seizoen met € 2.50 omhoog.
  • Speelgeld gaat van € 3.00 naar € 3.25 per persoon per game, jeugd blijft € 3.50 betalen per speeldag.
  • Begroting wordt ongewijzigd goedgekeurd.
  • Gera van Leeuwen herkozen als secretaris.
  • Jaap en Gerrit de Kruijff, Gustaaf Kamphorst en Ronald van de Belt zijn 25 jaar lid en worden hiervoor gehuldigd (zie artikel uit de Barneveldse Krant).
  • Volgend seizoen gaan we weer volgens het Amerikaans systeem spelen.
  • Vergadering verleent decharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid.