Ouders moeten erop kunnen rekenen dat hun kinderen bij Bowlingvereniging Barneveld in vertrouwde handen zijn. Daarom wordt van iedere vrijwilliger, die met onze jeugd werkt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist. Daarmee verklaart de ondertekenaar dat zijn/haar gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak in de vereniging (en daarmee in de samenleving van nu).

Bowlingvereniging Barneveld heeft een paar maatregelen, die worden gehanteerd bij de aanname van vrijwilligers.

  • Het houden van een kennismakingsgesprek met de nieuwe vrijwilliger. In dat gesprek krijgt de ge├»nteresseerde uitleg over de vereniging, inhoud van de taak en de gedragsregels die gehanteerd worden.
  • Bij voorkeur dient de vrijwilliger lid te zijn/worden van onze vereniging. of op de een of andere manier direct betrokken zijn bij de vereniging (ouders, oud leden ).
  • Indien relevant worden van de vrijwilliger de referenties gecheckt (bij de vereniging waar hij/zij eerder heeft gewerkt) en nagegaan wordt welke kennis en/of ervaring hij/zij heeft.
  • Voor de vrijwilliger wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd c.q. de vrijwilliger kan een VOG overleggen. Tot het moment dat de VOG is afgegeven, mag de vrijwilliger zijn taken alleen onder begeleiding uitvoeren.