Hier vindt U informatie over de kosten van het lidmaatschap van onze vereniging.

Het contributiejaar van de vereniging loopt van 1 september t/m 31 augustus.
Het speelseizoen is de periode waarin de huisleagues worden gehouden loopt van september t/m mei.
De huisleagues beginnen als regel in de eerste volle week van september.

Rechten bij een lidmaatschap:

Deelname aan alle door de eigen vereniging in het eigen bowlinghuis georganiseerde  toernooien en huisleagues. Tevens is het vanaf dit seizoen mogelijk om aan alle toernooien deel te nemen die door andere verenigingen of door de NBF worden georganiseerd.

Tarieven:

Bowlingvereniging Barneveld kent de volgende contributie opbouw.

De contributie hangt af van je leeftijd (op 1 september) en is als volgt:

Categorie Leeftijd Tarief
Pupil 8 t/m 12 jaar € 37,50
Aspirant 13 t/m 15 jaar € 37,50
Junior 16 en 17 jaar € 37,50
Senior 18 t/m 21 jaar € 47,50
Senior 22 t/m 64 jaar € 62,50
Senior 65 jaar en ouder € 52,50

Het inschrijfgeld voor een nieuw lid is € 5,00.
Voor spelers die al lid zijn van een andere vereniging en als gastlid bij Bowlingvereniging Barneveld willen gaan spelen betalen voor het dubbellidmaatschap € 25,00.

Bijlage: