Hier vindt U informatie over de kosten van het lidmaatschap van onze vereniging.

Het contributiejaar van de vereniging loopt van 1 september t/m 31 augustus.
Het speelseizoen is de periode waarin de huisleagues worden gehouden loopt van september t/m mei.
De huisleagues beginnen als regel in de eerste volle week van september.

Rechten bij een lidmaatschap:

Deelname aan alle door de eigen vereniging in het eigen bowlinghuis georganiseerde  toernooien en huisleagues. Tevens is het mogelijk om aan alle toernooien deel te nemen die door andere verenigingen of door de NBF worden georganiseerd.

Tarieven:

Bowlingvereniging Barneveld kent de volgende contributie opbouw.

De contributie hangt af van je leeftijd (op 1 september) en het moment van inschrijven en is als volgt:

Categorie Leeftijd

vanaf

1 sept.

vanaf

1 dec.

vanaf

1 mrt.

vanaf

1 juni

Jeugd 8 t/m 17 jaar € 40,00 € 30,00 € 20,00 € 10,00
Senior 18 t/m 21 jaar € 50,00 € 37,50 € 25,00 € 12,50
Senior 22 t/m 64 jaar € 65,00 € 48,75 € 32,50 € 16,25
Senior 65 jaar en ouder € 55,00 € 41,25 € 27,50 € 13,75

 

Het inschrijfgeld voor een nieuw lid is € 5,00.


Bijlage: