Bowlingvereniging Barneveld vindt het belangrijk dat alle bowlers en begeleiders in een gezonde en sociaal veilige sportomgeving kunnen sporten of trainen. Gedrag of taalgebruik, dat als ongewenst of intimiderend wordt ervaren, wordt niet getolereerd. Ongewenst gedrag heeft immers grote gevolgen voor de betrokkene(n), de sfeer, de sportieve prestaties en het imago van de vereniging.

Door NOC*NSF zijn gedragsregels opgesteld voor vrijwilligers om het risico op ongewenst gedrag tussen jeugdleden en begeleiders te verkleinen. Bowlingvereniging Barneveld houdt de vrijwilligers aan deze gedragsregels en heeft voor hen een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aangevraagd. Het gaat echter niet alleen om jeugdbegeleiders. Absoluut noodzakelijk voor sociale veiligheid is dat alle leden respectvol met elkaar omgaan. Het gaat goed binnen onze club, we zijn een gezellige vereniging en dat willen graag zo houden.
Daarom vinden wij het belangrijk om eens duidelijk op een rijtje te zetten wat dat inhoudt: respectvol met elkaar omgaan. Wat verwachten we van elkaar? Waar kunnen we elkaar eventueel op aanspreken als dat nodig is?
We brengen daarom graag deze omgangsregels, ons aangereikt door de NOC*NSF (http://nocnsf.nl/grensoverschrijdendgedrag) , onder de aandacht van de leden en verzoeken iedereen er kennis van te nemen en zich hiernaar te gedragen. We gaan leden niet vragen die te ondertekenen, we gaan ze niet gebruiken als reglement of als een wetstekst. Zie ze als verkeersregels: hoe drukker het is, hoe belangrijker die zijn.

Omgangsregels
1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de sportvereniging.
2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
3. Ik val de ander niet lastig.
4. Ik berokken de ander geen schade.
5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
7. Ik negeer de ander niet.
8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
10. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
11. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
13. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
14. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur.

Vertrouwenscontactpersoon.
Mocht er zich toch iets voordoen dan kun je met al je vragen terecht bij de vertrouwenscontactpersoon van de NBF i.c. Martine van de Veen. Dit kan per e-mail nu Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch 06-82392473 Met alle mededelingen wordt uiteraard vertrouwlijk omgegaan.