Meldplicht Seksuele Intimidatie

De meldplicht houdt kort gezegd het volgende in:

Zodra iemand uit het bestuur van een vereniging  vermoedens heeft van een situatie waarin sprake is van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, is hij of zij verplicht dit bij de bond te melden. Wanneer trainers, begeleiders of leden iets weten, zijn zij verplicht dit te melden bij het bestuur van de vereniging. LEES MEER >